Daja’s friskvård

daja_stor

Man bör vara restriktiv med att ändra i sin logga. Och måste man ändra, så är det ofta klokt gå varsamt fram så att inte all igenkänning går förlorad. Daja’s friskvård har ett gym på Gullberna park som företrädesvis riktar sig till en äldre publik. När företaget ville förnya logotyp och hemsida valde vi att bygga på det befintliga men skapa ett modernare uttryck.

Tänkt att så lite kan betyda så mycket. Med små medel väckte Altefur Development nytt liv i vår logga. Och vår hemsida är nu överskådlig, lättsurfad och lättläst – precis som vi och våra kunder vill ha det.

Kajsa von Dahn, Daja’s friskvård

  • Daja’s friskvård