Good Enterprises 99 AB

  • ge99_logo
  • ge99_webb
  • ge99-kuvert

När Johnny Gylling skulle starta sitt företag kom han till oss för att få hjälp att lösa sina behov. Vi har hjälpt honom med logga, grafisk profil, kuvert, folder och en hemsida. Vårt arbete resulterade i en väl synlig logga som pryder sin plats såväl på ett visitkort som på en broschyr eller en skylt, en tilltalande hemsida på två språk som är enkel att navigera på, som fungerar i smartphones och är enkel att administrera.

Företaget Good Enterprises 99 AB (eller GE 99 som det kallas) levererar goda råd till goda företag. Det handlar om allt från traditionellt CSR-arbete till olika typer av hållbarhetstänkande för små och stora företag, något som Johnny är expert på.

Vill du veta mer om GE 99 och dess verksamhet? Besök www.ge99.se

Så här säger Johnny om hur det har varit att arbeta med oss:

”Altefur Development har varit ett stort stöd i processen med att marknadsföra mitt nystartade företag. De är bra på att lyssna in och tillgodose önskemål och jag känner mig alltid välkommen som kund.”

  • Good Enterprises 99 AB
  • Logga Profil Hemsida Broschyr Kuvert