Altefur Development Marknadsföring • Reklam • Webb

GE 99

Vi har fått det stora förtroendet att tillsammans med GE 99 (www.ge99.se) ta fram Telenor Sveriges Hållbarhetsrapport för 2014. Rapporten beskriver hur Telenor Sverige arbetar med hållbarhet. Resultatet blev en tryckt 20-sidig folder som även finns för nedladdning på Telenors hemsida. Altefur Development har stått för den grafiska formgivningen och bildvalen i samarbete med Johnny Gylling på GE 99 som även ansvarat för texterna.

Loading